HISTORIA PARAFII

Duszpasterstwo „na Firleju” zainicjował sługa Boży bp Piotr Gołębiowski. Msza św. w drewnianej kaplicy w Wólce Klwateckiej była sprawowana w każdą niedzielę od 1970 r., a gdy ta spłonęła, wybudowano w latach 1974–1975 kaplicę murowaną w innym miejscu, w pobliżu starej cegielni.

 

Parafia została erygowana 1 V 1981 r. przez bp. Edwarda Materskiego. Kościół parafialny pw. św. Maksymiliana, wg projektu arch. Tadeusza Derlatki i konstr. Witolda Owczarka, został zbudowany w latach 1983–1996 staraniem ks. Tadeusza Ofiary.

 

Świątynia została poświęcona 19 V 1996 r. przez bp. Edwarda Materskiego. Kościół jest murowany z cegły klinkierowej.

 

"Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi."